امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت :
کد خبر : 355357357 آبان 1398

تعداد بازدید : 1044

برنج نیوز :

برداشت مکانیزه در 4000 هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون آمل

مدیر جهاد کشاورزی آمل از برداشت مکانیزه نشاء مجدد و پرورش رتون در 4 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تاکنون خبر داد.

 

 

سید حسین اسلامی با اشاره به آغاز برداشت کشت مجدد برنج و رتون در زمین های شالیزاری شهرستان آمل، گفت: تاکنون برداشت مکانیزه نشاء مجدد و پرورش رتون در 4 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: سال زراعی جاری 15 هزار هکتار نشاء مجدد و 15 هزار هکتار پرورش رتون در این شهرستان انجام شد.

 

وی بیان کرد: کشاورزانی که عملیات کشت را در فاصله زمانی اول تا دهم مرداد ماه انجام دادند، عملکرد و تولید مناسبی داشته، ولی متاسفانه کشاورزانی که عملیات کشت را با تاخیر انجام دادند دچار سرمازدگی خوشه شده و احتمال بروز خسارت در این اراضی و کاهش عملکرد وجود دارد.

افزودن دیدگاهمتن بالا را در زیر وارد کنید